http://www.balloonstudio.hu/sitemap.xml
HU lang Balloonstudio German

Telefon:+36702197580

Általános Szerződési Feltételek

Szerződési feltételek

 
 
 

Megrendelés előtt kérem feltétlenül ellenőrizze, hogy az adott cég, melytől árajánlatot kér:

 

  1. Rendelkezik-e a megfelelő jogosultságokkal ahhoz, hogy felfújható reklámballonokat, szélembereket, készítsen, és/vagy forgalmazzon.
  2. Rendelkezik-e érvényes, Magyarországon bejegyzett működési engedéllyel
  3. nem áll-e felszámolás alatt.
  4. Valós tanúsítványok birtokában van-e az ajánlatban szereplő segédanyagok, alapanyagok tekintetében

 

Az árajánlat kérés nem minősül megrendelésnek!

Megrendelés esetén, a megrendelő lapon, vagy e-mailben nem szereplő tételekért (pl.: módosított forma, szín, design, világítás és egyéb, a kiadásokat növelő tételek) plusz költséget számolunk fel. Ilyen esetekben az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A megrendelés visszaigazolása, és annak jóváhagyása szerződésnek minősül, melynek betartása, szabályozása, - egyedi szerződés kivételével- a PTK ide vonatkozó 6: 238 § keretein belül történik.

Cégünk, látványterv készítését csak abban az esetben vállalja ingyenesen, amennyiben a tervezetben szereplő termék megrendelésre is kerül. Amennyiben a leendő ügyfél látványterv kérelemmel keres meg bennünket, majd a terv elkészülte után, a termék nem általunk kerül legyártásra, vagy egyáltalán nem készül el, munka díjat számítunk fel, melynek mértéke a terv formátumától függően:


2D's látványterv: 16.500Ft - 20.000Ft + Áfa-ig

3D's látványterv: 25.500Ft - 45.000Ft + Áfa-ig


A megrendelőnek, a PTK 6: 249. § / 1 alapján jogában áll a megrendeléstől, szerződéstől, 24 órán belül visszalépni.

Amennyiben a megrendelő, a szerződéstől ez idő elteltével kíván elállni, a PTK 6: 249 § 2. bekezdése alapján vállalkozói díjat számítunk fel amely a megrendelt termék bruttó árának 5%-a. A szerződő fél vállalja továbbá, hogy az aktuális projekt, addig felmerülő esetleges anyagi, nyomdai, finanszírozási költségeit (kellékek, anyagok és segédanyagok megvásárlása, stb) a gyártónak maradéktalanul megfizeti.


Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni! Az utasítási jog nem terjed ki a tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.


Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő, a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja.

Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, melynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, a Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni.

A Vállalkozó köteles elvégezni a jelen Szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj megállapításánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a Szerződésben foglalt feladatok rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhetne meg. Ezen munkák elvégzéséért a Vállalkozó külön díjazásra nem jogosult.

A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható, illetve amely tételek nem képezték a szerződési keret összegét.

A Vállalkozó köteles elvégezni – díj ellenében – az utólag megrendelt, -különösen terv módosítás miatt szükségessé váló- munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé, vagy nem veszélyezteti a határidőre történő átadást.

 
 
Fizetési feltételek:
 
 

Megrendelés esetén előleget kérünk, melynek mértéke, a termék bruttó árának az 50%-a. Új megrendelő első megrendelését illetően a megrendelt termék elkészítését kizárólag előre utalással, vagy készpénz fizetési számla ellenében, a későbbi megrendeléseket 8 napos banki utalással tudjuk vállalni.

Amennyiben egy megrendelőnél már korábban is késedelmes teljesítés lépett fel, az általa kért aktuális munkát csak a termék teljes vételárának előreutalása fejében (100%) vállaljuk.

A szerződés létrejöttét követően, megrendelői szerződés birtokában, a megrendelő vállalja, hogy az előleg számlán szereplő összeget 3 munkanapon belül átutalja a gyártó bankszámlájára.

Késedelmes fizetés esetén, a hatályos jogszabályok értelmében, késedelmi kamatot számítunk fel, a mindenkori banki alapkamatot figyelembe véve.

Az előleg beérkezte után, a Balloon Studio Hungary vállalja a termék határidőre történő elkészítését, a megrendelő által megadott paraméterek alapján. A gyártó, azaz a Balloon Studio Hungary Kft vállalja továbbá, hogy az általa gyártott termékekre -egyedi megrendelői szerződések kivételével-, rendeltetés szerű használat mellett, 1 év garanciát biztosít.

Amennyiben a megrendelő, megfelelő indoklás ellenében, és a meghatározott időn belül, a fizetési feltételeknek nem tesz eleget, a gyártónak, azaz a Balloon Studio Hungary Kft.-nek, 15 nap elteltével, jogában áll a szerződést felmondani, és az addig felmerülő (kellékek, segédanyagok, és minden, a szerződés tárgyát képző anyagi kiadások) költségeket, a PTK 6: 248 § 1/b bekezdése alapján, ellehetetlenítés címen a megrendelőre terhelni.

A PTK-6:216 § 1 bekezdése értelmében, a termék, a vétel ár teljes kiegyenlítéséig az eladó, azaz a Balloon Studio Hungary Kft. tulajdonát képzi. Annak megrongálása, jogtalan felhasználása, tulajdon hiányában, jogi következményekkel járhat, melyet a PTK 6: 219 § szabályoz.

A Balloon Studio (www.balloonstudio.hu / balloonstudio.hu / www.Balloonos.com) oldalán található képek, linkek, írásos tartalmak mindegyike jogvédett! Azok engedély nélküli letöltése, felhasználása, más oldalon, sajátként való feltüntetése, harmadik fél felé történő továbbítása a PTK idetartozó szabályai szerint, jogi következményeket vonhat maga után!

Árajánlataink -egyedi szerződést kivéve- telephelyünkön történő átvétel esetén érvényesek. Amennyiben a terméket cégünk juttatja el a kívánt célállomásra, szállítási költséget és munka díjat számítunk fel.

Jelen információ birtokában a szerződő fél elfogadja és tudomásul veszi az itt leírtakat, és ezeknek eleget is tesz.

 

Balloon Studio Hungary Kft
bszsz: 16200182-11532280
Adószám: 25328884-2-13
Cégjegyzékszám: 1309176295

 

Takács-Tóth Anetta / Ügyv.Ig. / CEO                                 © copyright: Balloon Studio Hungary - 2017-2018